Complex Construct Projekcia záhrad

Oddelenie projekcie a poradenstva

Kontaktujte nás

Rekonštrukcia záhrady

Rekonštrukcia záhrady

Potrebujem rekonštrukciu záhrady

Ak máte záujem iba o určitú časť novotvoriacej sa záhrady alebo o nový prvok do existujúcej záhrady, pokúste sa definovať svoju potrebu. Príkladom takejto zákazky môže byť vybudovanie zavlažovacieho systému, jazierka alebo altánku v novej alebo existujúcej záhrade.

Ako postupovať?

1. Definujte si zámer, ako má vyzerať Váš prvok do záhrady.

2. Oslovte našu spoločnosť s Vašou predstavou.

3. Náš pracovník Vás pozve na konzultáciu na naše pracovisko.

4. Po vzájomnej dohode Vás náš pracovník navštívi priamo na Vašom pozemku.

5. Po absolvovaní konzultácií, Vám vypracujeme návrh, podľa ktorého sa bude postupovať pri realizácii.

6. Ako súčasť návrhu Vám vypracujeme predbežný rozpočet s predpokladaným rozpisom použitých materiálov a úkonov, pričom podľa náročnosti zákazky navrhneme vyplatenie zálohovej platby.

7. Po vzájomnom odsúhlasení dokumentácie sa dohodneme na termíne realizácie.

8. Po realizácii zákazky Vám odovzdáme preberací protokol, na ktorého základe máte nárok na adekvátny záručný servis.

9. V prípade záujmu si môžete objednať pozáručný servis.

Potrebujete špecifikovať  Vaše požiadavky?

Ako pomoc pri špecifikácii Vášho zámeru s vašou záhradou Complex Construct ponúka na vyplnenie jednoduchý dotazník, pomocou ktorého získate lepší obraz o vašich požiadavkach na záhradu. Dotazník nájdete TU.