eMagazin

Okrasná záhrada má vlastný záručný list a návod na obsluhu

Jozef Hajko, Lantana - záhrady, s.r.o. (Dom a Byt, apríl 2005)

Ak si od záhradníckej firmy preberáte vykonané dielo, vyžadujte si návod na údržbu. Bude vám slúžiť na to, aby ste mali konkrétnu predstavu o budúcej starostlivosti o vašu záhradu. Len na základe profesionálnej rady sa budete môcť zodpovedne rozhodnúť, či si ponecháte starostlivosť na vlastných pleciach, využijete služby odborníka alebo si zvolíte kombináciu oboch možností.

foto22.jpg Prebratie realizovanej okrasnej záhrady od jej tvorcu sa v zásade nelíši od prevzatia domáceho prístroja pri kúpe od predajcu. V oboch prípadoch potrebujete doklad o prevzatí predmetu kúpy a návod na budúcu obsluhu a údržbu. Kým pri kúpe práčky je bežným dokladom záručný list a návod na obsluhu, v prípade záhrady jeho funkciu spĺňa preberací protokol a návod na údržbu. Vlastniť príslušné doklady je pri záhrade o to dôležitejšie, že ide o živé dielo. Neustále sa vyvíja a jeho nesprávna údržba môže viesť k poškodeniu, ktoré môže vyvolať potrebu časovo náročnej nápravy.

Hoci kvalitu služieb dodávateľa vašej okrasnej záhrady spoznáte už počas prípravných prác - v čase tvorenia projektu, naplno si ju overíte až pri realizácii, odovzdaní diela a prípadne pri uplatňovaní reklamácií. Aby ste si v budúcnosti mohli nárokovať na záručné opravy, od realizátora záhrady vyžadujte právne spoľahlivý odovzdávací a preberací protokol a kvalitne spracovaný návod na údržbu.

Môžete mať vysokú kvalitu a nízke nároky na údržbu


Zo skúseností spojených s nákupom zložitejších zariadení, napríklad osobných automobilov, vieme, že podrobný návod na používanie a údržbu dokáže majiteľa vystrašiť. Neraz ide o menšiu knihu, pri ktorej len podrobné preštudovanie všetkých postupov zaberie hodiny času. Cieľom návodu na údržbu z dielne záhradníckej spoločnosti nemá byť vystrašiť majiteľa záhrady opisom náročných úkonov. Návod na údržbu má slúžiť na vytvorenie predstavy, aké jednotlivé úkony si vyžaduje dôsledná starostlivosť o záhradný exteriér. Ostáva na posúdení majiteľa, či tieto úkony bude vykonávať sám alebo si na to najme vlastného záhradníka či špecializovanú firmu.

Na Slovensku stále prevažuje dopyt po nízkoúdržbových záhradách. Je to prirodzené, pretože za okrasnou záhradou v blízkosti rodinného domu vidia jeho obyvatelia prostriedok na dosiahnutie pohody, vytvorenie čoraz vzácnejšieho kontaktu s našim prirodzeným prostredím - s prírodou. Záhrady s nízkym stupňom vyžadovaných údržbových prác možno vytvoriť použitím nenáročných rastlín, zakomponovaním takých prvkov záhradnej architektúry, ktoré sú málo náchylné na poruchy, odolné voči atmosférickým vplyvom. Pritom vôbec nemusí platiť, že nízkoúdržbové záhrady sú strohé, šablónovité a bez fantázie. Záleží iba od konkrétneho záhradného architekta a od jeho schopností, aby dokázal vytvoriť dielo, ktoré je plnohodnotné a originálne, ale zároveň si vyžaduje iba nízke nároky na údržbu. Schopnosti renomovaného záhradného architekta sa prejavia práve na takýchto riešeniach, pretože sú náročné.

Ak ste sa rozhodli vykonávať si údržbu záhrady svojpomocne, kompetentný návod na údržbu vás jednoznačne naviguje, aké základné postupy máte dodržiavať. Utvrdí vás v tom, že na nič dôležité nezabudnete. Nečakajte však od neho podrobné návody. Tie si musíte zaobstarať sami, prípadne si ich musíte od dodávateľa diela osobitne vyžiadať. Keď ste sa rozhodli ponechať si starostlivosť o záhradu na vlastných pleciach, očakáva sa, že máte prístup k literatúre alebo iným odborným informačným zdrojom.

Ak sa rozhodnete zveriť starostlivosť o záhradu dodávateľovi týchto služieb, návod získaný pri prebratí záhrady od realizátora vám dá do rúk zadanie, čo máte od údržby očakávať. Podľa jednotlivých ročných období si môžete kontrolovať, či vám dodávateľ služieb poskytuje to, čo sa právom od neho očakáva.

Starostlivosť o záhradu pestuje obojstranný vzťah

Z údržby okrasnej záhrady netreba robiť strašiaka. Ide síce o špecializovanú činnosť, avšak oproti iným postupom tu existujú odlišnosti. V prvom rade ide o činnosť, ktorá spôsobuje u drvivej väčšiny jej vykonávateľov vedome alebo podvedome príjemné pocity. Navyše uspokojuje dopyt po tvorivosti a naplnení. Fígeľ je v tom, že na rozdiel od technických činností ide o prácu so živým materiálom, ktorý sa vie majiteľovi odvďačiť prejavom vlastného života. Na druhej strane, ak sú postupy nesprávne, tieto živé organizmy trpia, dokonca až umierajú.

Starostlivosť o živú prírodu je ľuďom prirodzená, lebo z nej vyšli. Údržba vlastnej záhrady v majiteľovi vyvoláva pocit naplnenia, nachádza v nej to, čo mu chýba v pretechnizovanom, anonymnom svete mesta. Keď sa niekto rozhodol, že sa obkolesí okrasnou záhradou, vedome či podvedome očakáva, že s ňou bude žiť a bude sa o ňu starať. Prekážkou mu môže byť nedostatok času alebo nízka odborná spôsobilosť. Vtedy je namieste angažovať záhradníka alebo osloviť záhradnícku firmu. Neznamená to však, že dávate od svojej záhrady ruky preč. Kto stavil na zelený exteriér svojho rodinného domu, vždy sa naň viaže aspoň kúskom, bez sprostredkovania.

foto25.jpgTypickým príkladom priamej väzby na vlastnú záhradu je kosenie trávnikov. V tomto prípade ide naozaj o činnosť, pri ktorej je intenzívna pravidelnosť takmer nevyhnutná. Mnoho majiteľov záhrad zverí záhradnej spoločnosti údržbu záhrad v jednotlivých ročných obdobiach, ale kosenie trávnikov si ponechá vo vlastnej réžii. Pritom nejde iba o finančnú otázku dostupnosti dodávateľského riešenia. Kosenie trávnika je fyzicky nenáročná činnosť, ktorá vyvoláva vo vykonávateľovi mnoho pozitívnych vnemov. Zrak vníma okamžitý výsledok úsilia - to čo bolo hrboľaté, je zrazu rovné. Hmat si príde na svoje pochôdzkou po mäkkom podklade, takom odlišnom od betónu alebo asfaltu. Čuch vníma príjemný pach čerstvo pokosenej trávy. Pravidelnosť, ktorú si kosenie vyžaduje, pripútava kosca k tráve - jeden druhého nevyhnutne potrebujú.

Angažovaním záhradníka kontakt neutrpí

Údržba záhrady sa podobá, ale aj odlišuje od údržby technického zariadenia, napríklad automobilu. Pravidelná výmena oleja v motore je rovnako potrebná ako pravidelné kosenie trávnika. Kým s výmenou oleja si máloktorý majiteľ auta poradí sám, pokosiť trávnik je všeobecne jednoduchý úkon vhodný pre každého. Pravidelné úkony v záhrade sú rovnako nevyhnutné ako pri aute, ale sú príjemnejšie, lebo pracujete so živým materiálom.

Samozrejme, že aj v záhrade existujú úkony, pri ktorých potrebujete vysokú odbornosť - napríklad oprava čerpadla v jazere. Nemusí to byť pre vás problém, ak máte v tejto oblasti dostatočné skúsenosti. V záhrade všeobecne platí, že všetky úkony sú jednoduché, ak má jej majiteľ dostatok odborných vedomostí a času. Ak vám chýba jedna z týchto vecí, vyberte si vlastného údržbára. Pritom sa nemusíte obávať, že stratíte kontakt so svojou záhradou. Nájdete ho v oddychu a pohode, ktorú vám poskytuje.

Príklad stručného harmonogramu údržby okrasnej záhrady

Kry do troch rokov od vysadenia:

· okopanie päťkrát ročne
· hnojenie jeden raz ročne
· zalievanie desať litrov na štvorcový meter, prípadne podľa potreby
· postrek herbicídmi jeden raz ročne
· ochranný postrek jeden raz za tri roky
· obnovenie uhynutých drevín podľa potreby.

Kry po troch rokoch od vysadenia:

· odpichovanie okrajov skupín jeden raz ročne
· prerezanie jeden raz za päť rokov
· aplikovanie ochranného postreku jeden raz za tri roky.

Stromy do ôsmich rokov od vysadenia

· odkopanie a odpichovanie okrajov misiek jeden, dva razy ročne
· hnojenie jeden raz za dva roky
· zalievanie desiatimi litrami na štvorcový meter, prípadne podľa potreby
· obnovenie uhynutých stromov podľa potreby.

Stromy po ôsmich rokoch od vysadenia:

· nepravidelné práce podľa potrieb.

Trávnik:

· kosenie podľa potreby, výška trávnika nesmie presiahnuť desať centimetrov
· v horúcich dňoch dbať na výšku kosenia, nízko zostrihaný trávnik je chúlostivý na prudké slnko
· výška kosenia je pri normálnych podmienkach tri až päť centimetrov
· častejším kosením sa dosiahne hustejší a sviežejší porast
· prevzdušňovanie (aerifikácia) jeden raz za mesiac
· valcovanie po kosení trávnika, minimálne aspoň po založení nového trávnika alebo obnove trávnika výsevom
· zalievanie podľa potreby, v lete raz za jeden, dva dni
· hnojenie dlho pôsobiacimi hnojivami štyri razy ročne, krátko pôsobiacimi hnojivami jeden raz za dva týždne, prípadne podľa potreby
· odburiňovanie podľa potreby, prípravkom Bofix štyrmi až šiestimi mililitrami na ár.

Príklad kalendára prác pri údržbe zelene v okrasnej záhrade

Január

Február
· zmladzovací rez odolných krov
· rez krov kvitnúcich na letorastoch

Marec
· rez krov nekvitnúcich na jar
· prihnojovanie drevín a trávnika
· vyhrabanie, vertikálny rez trávnika

Apríl
· dokončenie ošetrenia trávnika

Máj
· rez odkvitnutých krov
· kosenie a zavlažovanie trávnika

Jún
· dokončenie rezu odkvitnutých krov
· kosenie a zavlažovanie trávnika
· ochrana proti chorobám a škodcom

Júl
· údržba trávnika
· zavlažovanie

August
· kosenie a zavlažovanie trávnika

September
· kosenie a zavlažovanie trávnika

Október
· kosenie trávnika

November
· čistenie trávnika
· okopávanie drevín
· zazimovanie vždy zelených drevín

December